Έργα

Καταχώρηση 378_β_02
#εικόνα  #κείμενο  #κοινωνία  #ουτοπία  #δυστοπία 
Είν' η ζωή σου
#εικόνα  #κείμενο  #βίντεο  #τραγούδι  #ζωή  #πνευματικότητα  #συνεργασία 
Του Μάρτη
#εικόνα  #κείμενο  #εποχή  #άνοιξη  #αισιοδοξία 
Στο όνομα
#εικόνα  #κείμενο  #βίντεο  #απαγγελία  #τέχνη  #έκφραση  #σκέψεις