Κατηγορίες

 • Γλάροι & Λύκοι – Κείμενα που δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί ακόμη.
 • 121 Λέξεις – Μικροδιήγημα των εκατόν είκοσι μία (121) λέξεων ακριβώς.
 • Drabble – Μικροδιήγημα των εκατό (100) λέξεων ακριβώς.
 • Minisaga – Μικροδιήγημα των πενήντα (50) λέξεων ακριβώς.
 • One-Line Haiku – Κείμενο/Γνωμικό μίας (1) και μόνο πρότασης.
 • 55 Fiction – Μικροδιήγημα των πενήντα πέντε (55) λέξεων ακριβώς.
 • Twitterature I – Μικροδιήγημα εκατόν σαράντα (140) χαρακτήρων ακριβώς.
 • Twitterature II – Μικροδιήγημα διακοσίων ογδόντα (280) χαρακτήρων ακριβώς.
 • Παροιμία – Κείμενο/Παραλλαγή βασισμένο σε Ελληνική παροιμία.
 • Πεζογράφημα – Κείμενο ελεύθερης γραφής χωρίς συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση.
 • Τραγούδι – Κείμενο που γράφτηκε κατά τη συμμετοχή μου σε μουσικό συγκρότημα.
 • Ποίημα – Κείμενο έμμετρης γραφής χωρίς συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση.
 • Σάτιρα – Κείμενο σατιρικού/σαρκαστικού περιεχομένου.
 • Συνεργασία – Κείμενο που γράφτηκε σε συνεργασία με φίλο/η.
 • Πυργόλεξο -Κείμενο με προσθήκη μίας (1) επιπλέον λέξης σε κάθε νέα πρόταση.
 • Παραμύθι – Κείμενο που προορίζεται κυρίως για παιδιά (μα όχι μόνο).

Ετικέτες

Κάποια κείμενα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε παραπάνω από μία κατηγορίες – μια παραλλαγή παροιμίας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να καταχωρηθεί ως «Παροιμία» μα και ως «Πεζογράφημα» ή «Ποίημα» – ακόμη και ως «Σάτιρα»! Παρ’ όλ’ αυτά, επέλεξα να βάλω κάθε κείμενο σε μία και μόνο κατηγορία, για ευκολότερη πλοήγηση.

[ Φωτογραφία ]