Της Κυριακής τα ποιήματα, τα βλέπει η Δευτέρα και γελάει.

Χρήστος Κουλαξίζης


Διαμοιρασμός άρθρου ♥