Γράφω τις
Λέξεις που θα με βγάλουν
Από το καβούκι μου, καθώς ακολουθώ τη
Ροή της ζωής
Όπως μου την υπαγορεύουν η
Λύπη, η οργή και ο πόνος που
Υπάρχουν χρόνια εντός μου
Και φθείρουν συστηματικά
Ολόκληρη την ύπαρξη μου, ενώ αναζητώ
Ιάματα στην ποίηση

(τελεία)

Νέους δρόμους να περπατήσω
Ελπίζοντας να βρω αιτίες να υπάρξω πριν το
Τέλος μου χτυπήσει την πόρταΧρήστος Κουλαξίζης | Schluppipuppie


Διαμοιρασμός άρθρου ♥