Δεν αισθανόταν πολύ καλά τελευταία...

Άνοιξε το πορτάκι στον αριστερό του πήχη και μέτρησε την τάση του ρεύματος - όλα καλά! Η θερμοκρασία του επεξεργαστή ήταν ελαφρώς ανεβασμένη, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Ο χώρος αποθήκευσης ήταν επαρκής και η κατάσταση της μπαταρίας του, άριστη.

Κι όμως, το ένιωθε στα γρανάζια του πως κάτι συμβαίνει...

Αποφάσισε να ξεβιδώσει ένα-ένα τα καπάκια του και να ελέγξει τα κυκλώματα. Εντόπισε ένα κόκκινο υγρό να διαποτίζει την περιοχή κάτω απ' το στέρνο. Άρχισε να τραβάει με μανία καλώδια και σωληνώσεις, αναζητώντας την πηγή της διαρροής.

Ανακάλυψε με τρόμο πως μια ανθρώπινη καρδιά είχε παρασιτήσει.Χρήστος Κουλαξίζης | Renée Friday | Andy Fielding / MG1010


Διαμοιρασμός άρθρου ♥