Ενημερώστε την κατάσταση σας

Είμαι ένα status ξεχασμένο στην οθόνη σου Είμαι οι λέξεις που σκέφτεσαι, μα φοβάσαι να πεις Είμαι ψηφίο, είμαι παλμός, είμαι σήμα δια μέσου καλωδίων Είμαι άλλος ένας διαδικτυακός σταθμός που θα προσπεράσεις