Το λάθος

Είμαι κοινωνικά αδέξιος
Λέω τα λάθος πράγματα
Κάνω τις λάθος πράξεις

Ερμηνεύω λάθος τα σημάδια
Αντιλαμβάνομαι λάθος τις κινήσεις
Καταλαβαίνω λάθος τις κουβέντες

Μου είπαν πως υπάρχουν πολλές μορφές νοημοσύνης
Και πως εγώ υστερώ στις περισσότερες – αν όχι σ’ όλες

Είμαι ένα λάθος καταλάθος, δεν το επιδίωξα, απλά συνέβη
Είμαι ένα λάθος με σωστές προθέσεις, μα για τους λάθος λόγους

Κι από τα λάθη μου, αυτό που μετανιώνω περισσότερο
Είναι που θέλησα έστω για μια στιγμή να ‘μαι σωστός

Πηγή εικόνας