Είναι δύσκολο

Πιο εύκολα συναντάς άνθρωπο χωρίς σκιά, παρά άνθρωπο με συνείδηση.


Πηγή εικόνας